Türk Müziği Anabilim Dalı

  • Türk Müziği Anabilim Dalı
  • Tanıtım
Türk Müziği Anabilim Dalı 2017 yılında yüksek lisans eğitim ve öğretimine başlamıştır. Günümüze kadar kesintisiz devam eden programda, Türk Müziği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Lisansüstü eğitim ve öğretiminde bilimsel hedefler Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarla katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu amaca uygun olarak belirlenen bilimsel konularda tez konuları belirlenmektedir. Dünya müzikleri arasında yer alan Türk müziği geleneğinin sürdürülmesini, alanında yetkin olan icrâcı ve araştırmacı kimliğe sahip müzik bilimcilerin yetiştirilmesini, müzik teorisi ve müzikoloji alanlarında yapılacak olan çalışmalara teorik ve pratik olarak katkı sağlanmak, lisansüstü programımızın temel hedeflerindendir.


Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gamze KÖPRÜLÜ 

Öğretim Üyeleri ve Uzmanlık Alanları 
Doç. Dr. M. Serkan UMUZDAŞ        Müzik Eğitimi
Doç. Serpil UMUZDAŞ                     Müzik Eğitimi
Doç. Dr. N. Fikri SOYSAL                 Müzikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Tolga KARACA          Türk Müziği Kompozisyon (Bestecilik)
Dr. Öğr. Üyesi Banu GEBOLOĞLU  Türk Müziği Yorumculuk
Dr. Öğr. Üyesi Gamze KÖPRÜLÜ    Müzikoloji

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.