Tarih Anabilim Dalı

  • Tarih Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1992 yılında kurulmuştur. Tarih Anabilim Dalı ise, 06.02.1995 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile kurulmuş olup 1995-1996 Güz Dönemi’nden itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır. Kuruluşundan bugüne gerek Tokat ve yöresinde, gerekse ülke genelinde birçok kültürel etkinliklerde önemli roller almış ve bu türden faaliyetlere küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır. Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar Tarihin her dönemiyle ilgili verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi, zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir.

Tarih Anabilim Dalı 4 profesör, 1 doçent, 11 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı altında yedi bilim dalı faaliyet göstermekte olup Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir. Bu bilim dallarından; Eskiçağ Tarihi Bilim Dalında 2 doktor öğretim üyesi, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 2 profesör, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Bilim Dalı’nda 1 doktor öğretim üyesi, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 1 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda 1 profesör ve 2 doktor öğretim üyesi, yeni açılan Genel Türk Tarihi Bilim Dalında ise 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali AÇIKEL


Öğretim Üyelerimiz ve Uzmanlık Alanları

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN

Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice UYANIK

Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN

Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERDAR

Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Ali AÇIKEL

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Arş. Gör. Murat GÜNEY

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Murat HANİLÇE

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AYKUN

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi H. Baha ÖZTUNÇ

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Edip UZUNDAL

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL

 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı

 

 

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞAR

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fehim KURULOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

Arş. Gör. Süleyman SİNİN

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ

Genel Türk Tarihi Bilim Dalı


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.