İşletme Anabilim Dalı

  • İşletme Anabilim Dalı
  • Tanıtım

İşletme Anabilim Dalı lisansüstü eğitim faaliyetleri 2003 yılında tezli yüksek lisans programının açılması ile başlamıştır. 2008 yılında doktora programı, 2014 yılında tezsiz yüksek lisans programı ve 2020 yılında Sağlık Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı açılarak lisansüstü eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır. Lisansüstü programında adaylara Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman ile Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanlarında verilen derslerle istedikleri alanda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bilimsel etik ilkeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmaların gerçekleştirilmesine ve problem çözme odaklı tez konularının belirlenmesine öncülük edilmektedir.


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kubilay ÖZYER


Öğretim Elemanlarımız ve Uzmanlık Alanları

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER                                               Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ                                                 Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yücel EROL                                                     Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sema POLATCI                                               Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE                            Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN                             Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Arş. Gör. Tugay ÜLKÜ                                                 Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Mihriban Coşkun ARSLAN                          Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL                                       Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER                                Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Hülya BARLAS                                             Muhasebe Finansman Anabilim Dalı


Doç. Dr. Tuğba KILIÇER                                              Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ                                        Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN                                       Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN                                Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Arş. Gör. Eda PAÇ ÇELİK                                             Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

 

Arş. Gör. Dr. Oktay ÖZKAN                                        Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Arş. Gör. Murat YILDIRIM                                         Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Necati KIRCAER                                         Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

 

Arş. Gör. Emrah DELİCE                                            Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

                                                                  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.