Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim yapılmaktadır.  Yüksek lisans programı da Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde içerisinde yürütülmektedir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimi 2009 yılında başlamıştır. Bu programın amacı, öğrencilere koruyucu sağlık alanında bağımsız olarak araştırma yürütme ve değerlendirme, halk sağlığı konularını sonuçlara göre ve bilimsel bir bakış açısıyla inceleme ve yorumlama becerilerini kazandırmak için temel halk sağlığı bilgilerini vermektir. Anabilim Dalımız çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 

 

Kadın sağlığı
Üreme sağlığı
Okul Sağlığı
İş sağlığı
Sağlık eğitimi
Çevre Sağlığı
Sağlık Yönetimi
Epidemiyoloji
Çocuk Sağlığı
Biyoistatistik
Topluluk Beslenmesi
Kronik hastalıklar
Bulaşıcı hastalıklar
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Tütün Kontrolü

 

 

Öğretim Üyeleri

 

Prof.Dr. Mücahit EĞRİ

Dr. Öğr. Üyesi  Rıza ÇITIL

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.