Fizyoloji Anabilim Dalı

  • Fizyoloji Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Fizyoloji Anabilim Dalımız, 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. 2008-2011 yılları arasında Tokat il merkezine 9 km. uzaklıkta bulunan Taşlıçiftlik Yerleşkesinde eğitim veren Anabilim Dalı, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminden itibaren şehir merkezinde Ali Şevki Erek Yerleşkesindeki yeni morfoloji binasına taşınmıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Morfoloji binası üçüncü katta bulunmaktadır. Fizyoloji Anabilim Dalında bir araştırma laboratuvarı, bir öğrenci laboratuvarı ve seminer odası yer almaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Anabilim Dalı öğretim elemanları, GOÜ Tıp Fakültesine, Diş Hekimliği Fakültesine, Eğitim Fakültesine ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna fizyoloji dersleri vermektedir. Fizyoloji Anabilim Dalının yıllık öğrenci laboratuvar pratik çalışması 60 saattir. Pratik derslerinde Biopac MP150 bilgisayarlı veri toplama ve analiz sistemi kullanılarak deneyler yapılır. Deneyler öğrenciler tarafından aktif katılım sağlanarak uygulanır. Öğrencilere her dersten önce yapacakları deneylerle ilgili yazılı ve sözlü bilgi verilmektedir. Deneylerin içeriği her öğrencinin katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler öğretim elemanının yönlendirdiği 15-20 kişilik gruplar halinde çalışmakta ve deneylerin sonuçlarını tartışmaktadır. Her kurul sonunda önceden belirlenmiş kriterlere göre sözlü sınav ile öğrenci performansı değerlendirilmektedir. Yıl içindeki bu notların ortalaması ve yıl sonu pratik sınav notuna göre her öğrencinin toplam pratik ders başarısı belirlenmektedir. Anabilim Dalımızda Sıçan Epilepsi-Akut konvülsiyon modelleri, Sinir hasarı cerrahi modelleri (siyatik sinir kesi ve tamiri), Elektrofizyoloji temel uygulamaları, Dejeneratif sinir sistemi hastalıklarının hayvan modelleri (Parkinson, Alzheimer), Davranış ve öğrenme testleri (Morris su tankı, Pasif sakınma) alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.


Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ercan BABUR

Öğr. Gör. Dr. Şeyma ÖZSOY

Öğr. Gör. Dr. Lamiye YILDIZ

Araş. Gör. Dr. Hatice AYGÜN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.