Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

  • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Tanıtım
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, Eğitim Bilimleri alanlarında tezli, tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları yürütülmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda Anabilim Dalında Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanlarında lisansüstü programlar bulunmaktadır.  
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.