Biyomühendislik Anabilim Dalı

  • Biyomühendislik Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Canlı sistemlerin karmaşık yapısını anlayabilmek ve değişik uygulamalarda kullanabilmek ancak disiplinlerarası bir yaklaşım sayesinde gerçekleşebilmektedir. Biyoloji bilimlerinin uygulamaları tıptan çevreye, tarımdan kriminale kadar geniş yelpazede gerçekleşmektedir. Örneğin, genetik yapı modifikasyonları ile tıp, tarım ve çevre uygulamaları için protein üretimleri, gen tedavisi, antisens teknolojileri,  metabolizma yol izlerinin değiştirilmesi ile ürün üretiminin artırılması, yapay doku üretimleri ve biyosensörler Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda yürütülebilen çalışmalardan bazılarıdır. Biyomühendislik lisansüstü programı Biyokimya, mikrobiyoloji, ve moleküler biyoloji, biyomalzemeler ve doku mühendisliği gibi konularda, alanında uzman öğretim üyeleri ve verdiği derslerden oluşmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin bir parçası olarak program, öğrencilere bilgisayar mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği ve mekatronik gibi diğer programlarla bir etkileşim ve bütünleşme içinde olması yönünde fırsatlar sağlamaktadır.

Programın başlıca araştırma alanları endüstriyel mikrobiyoloji ve mikrobiyal biyoteknoloji, metabolizma mühendisliği, rekombinant protein teknolojisi, biyopolimerler ve biyomalzemelerdir.

 

Anabilim Dalı Başkanı                                Prof. Dr. İsa KARAMAN

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı             Dr.Öğr.Üyesi Kıymet  BERKİL AKAR

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ ve UZMANLIK ALANLARI

Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI

Endüstriyel Mikrobiyoloji, Genetik Mühendisliği Metabolizma Mühendisliği

Prof. Dr. İsa GÖKÇE

Biyokimya ve Protein Mühendisliği

Prof. Dr. İsa KARAMAN

Tarımsal Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji

Doç. Dr. Sinan EĞRİ

Doku Mühendisliği, Biyopolimerler, Biyomalzemeler

Dr.Öğr.Üyesi Kıymet  BERKİL AKAR

Biyo-organik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN TAYHAN

Hücre Doku Kültürü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ

Nanotıp, Nanoteknoloji


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.