Biyoloji Anabilim Dalı

  • Biyoloji Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Biyoloji Anabilim Dalı; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 4 bilim dalından oluşmaktadır. Canlılar ve cansız çevrenin anlaşılmasını amaçlayan yaşam bilimleri, araştırma konuları açısından pek çok alt dala ayrılmaktadır. Bölümümüzde bulunan araştırma ve öğrenci laboratuvarları, öğrencilerin lisans ve lisansüstü derslerine ilişkin uygulamalar yapabilmelerine ve ileri düzeyde araştırmalar yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji bölümü öğretim üyelerince, TÜBİTAK ve BAP tarafından desteklenen projeler öğrencilerin katılımı ile yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite iş birlikleri yapılmaktadır. Biyoloji Bölümü, çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle iş birliği hâlindedir. Biyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim - Öğretim faaliyetleri 4 Profesör, 3 Doçent ve 7 Doktor Öğretim Üyesi ile sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız bünyesinde, Akaroloji, Bitki Genetiği, Biyokimya, Entomoloji, Mikoloji, Mikrobiyoloji, Mikroteknik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Kanser Biyolojisi ve Parazitoloji Araştırma Laboratuvarları ve Herbaryum bulunmaktadır.

 

Anabilim Dalı Başkan: Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK

 

 Öğretim Üyelerimiz, Bilim Dalı ve Uzmanlık Alanları

Prof. Dr. İbrahim TÜRKEKUL, Genel Biyoloji Bilim Dalı (Mantar Sistematiği, Mikoloji)

Prof. Dr. Ahmet BURSALI, Zooloji Bilim Dalı, (Akaroloji, Hayvan Sistematiği, Parazitoloji)

Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK, Botanik Bilim Dalı, (Biyokimya, Bitki Fizyolojisi)

Prof. Dr. Necmettin YILMAZ, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (Biyokimya, Moleküler Biyoloji)

Doç. Dr. Adem KESKİN, Zooloji Bilim Dalı, (Akaroloji, Parazitoloji, Hayvan Sistematiği)

Doç. Dr. Ercan ÇAÇAN, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (Genetik, Moleküler Biyoloji)

Doç. Dr. N. Canan USTA, Genel Biyoloji Bilim Dalı, (Bakteriyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Atefeh VARMAZYARI, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (Biyoteknoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin SELVİ, Botanik Bilim Dalı, (Bitki Sistematiği, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi)

Dr. Öğr. Üyesi Emel CANPOLAT, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (İmmünoloji, Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz DEMİR, Zooloji Bilim Dalı, (Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi, Hücre Biyolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Şenay Şengül DEMİRAK, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Mikoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZDEMİR, Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, (Biyomalzeme, Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği, Mikroteknolojiler)

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar GÜLMEZ, Zooloji Bilim Dalı, (Entomoloji, Hayvan Sistematiği)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.