Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Lisansüstü Eğitim Öğrencileri ve Adayları,

Ülkemizin üniversitelileşme oranına bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim oranında da artış meydana gelmiştir. Ancak bu artışın günümüz bilgi çağında yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bildiğiniz üzere lisansüstü eğitim-öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Lisans eğitimi bireye belli bir alanda genel bir yeterlik düzeyi sağlarken, yüksek lisans bir konuda uzmanlaşmayı; doktora ise özel bir alanda derin bir bilgi birikimi ve tecrübesine sahip olmayı veya ileri uzmanlığı ifade eder.  Lisansüstü eğitim-öğrenim ile sizler, bilgiye ulaşıp özgün fikirler üretebilen yaratıcı bireyler olarak topluma daha faydalı ve  nitelikli insan kaynağı olabilirsiniz. Lisansüstü eğitim-öğrenim  sırasında edineceğiniz bilgi ve tecrübe sizlere kişisel gelişiminizi sürdürecek gücü sağlamak ve kişisel anlamda ufkunuzu genişletmek yanında, içinde bulunduğunuz toplumun sağlık, sosyal, siyasal, ekonomik,   teknolojik ve kültürel değişiminde ve ilerlemesinde karar mekanizmaları içinde yer alabilme fırsatı sağlayacaktır.  Sizler bu eğitim sayesinde karar mekanizmalarına etki edip yön verebilecek özgüveni, bilgi birikim ve beceriyi kazanmış olacaksınız. Lisansüstü eğitimin önemi, bireye kazandırdığı bu nitelikler dolayısıyla her geçen gün artmaktadır.  

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan mezunların bir kısmı doktora eğitimine devam ederken önemli bir çoğunluğu ise üretime dönük alanlara ve hizmet sektörüne yönelmektedir. Doktora derecesine sahip mezunlar ise çoğunlukla akademik kariyere yönelerek yüksek öğretimde istihdam edilmektedir. Ancak son yıllarda değişen toplumun gereksinimlerine paralel olarak doktoralı bireyler üniversite dışındaki araştırma geliştirme faaliyetleri içinde yer almakta ve hizmet sektöründe kendilerine yer bulabilmektedirler. Bu bakımdan lisans mezunlarına göre istihdam imkanları hayli yüksektir.  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak arzumuz, sizlerin lisansüstü eğitimlerini yaparak  alanlarınızda uzman, vizyoner ve özgüven sahibi bireyler olarak karar mekanizmalarında daha etkin ve belirleyici olmanızdır. 

17.09.2020

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.