Rakamlarlarla Enstitümüz

  • ANA SAYFA
  • ENSTİTÜMÜZ
  • RAKAMLARLARLA ENSTİTÜMÜZ

Programlara Göre Öğrenci Sayılarımız


ANABİLİM DALI/PROGRAM TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  UZAKTAN         ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS              DOKTORA  
Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı 25        
Anatomi Anabilim Dalı 9     7  
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı          
*Bahçe Bitkileri 57     8  
*Sürdürülebilir Tarım 100/2000       12  
Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı 34 5      
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 48        
Bitki Koruma Anabilim Dalı 48     12  
Biyoistatistik Anabilim Dalı 1        
Biyokimya Anabilim Dalı          
Biyoloji Anabilim Dalı 31     13  
Biyomühendislik Anabilim Dalı          
*Biyo Malzemeler ve Doku Mühendisliği 100/2000       3  
*Biyomühendislik 28     8  
Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı 19     9  
Coğrafya Anabilim Dalı 18        
Ebelik Anabilim Dalı 33     3  
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı          
*Eğitim programları ve Öğretim 16   48 3  
*Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi   59      
*Eğitim Yönetimi ve Denetimi 61        
*Eğitim Yönetimi     79    
*Eğitimde Ölçme Değerlendirme          
*Rehberlik ve Psikolijik Danışmanlık 14   76 5  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 42        
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 76        
Fizik Anabilim Dalı 18     10  
Fizyoloji Anabilim Dalı          
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı          
*GıdaMühendisliği 62     10  
*Yenilikçe Gıda işleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi 100/2000       3  
Halk Sağlığı Anabilim Dalı          
*Halk Sağlığı          
*Kanser Epidemiyolojisi       2  
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı 51     3  
Hemşirelik Anabilim Dalı          
*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6        
* Halk Sağlığı Hemşireliği  6        
*Psikiyatri Hemşireliği  7     8  
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 1        
İktisat Anabilim Dalı 65     29  
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 21 62      
İşletme Anabilim Dalı          
*İşletme 125     58  
*Üretim Yönetimi ve Pazarlama           
*Yönetim ve Organizsayon           
*Sağlık Yönetimi     25    
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 46        
Kimya Anabilim Dalı          
*Biyosensörler       3  
*Kimya 15     8  
Maliye Anabilim Dalı 60     6  
Matematik Anabilim Dalı 64     9  
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı          
*Fen Bilgisi Eğitimi  77   23    
*Matematik Eğitimi 53   29    
Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı          
*Mekatronik Mühendsiliği  91     25  
*İleri RobotikSistemler ve Mekatronik 100/2000          
Palyatif Bakım Anabilim Dalı 13        
Periodontoloji Anabilim Dalı          
*Oral Biyoloji          
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 5        
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 50     7  
Tarih Anabilim Dalı 103     51  
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı          
*Organik Tarım 100/2000       3  
*Tarla Bitkileri 21     7  
Temel Eğitim Anabilim Dalı          
*Sınıf Eğitimi 47   63    
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 140        
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 13     16  
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı          
*Tıbbi Biyoloji 24     10  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı          
*Mikrobiyoloji          
*Tıbbi Mikrobiyoloji 13        
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 16     4  
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı          
*Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  1        
*Turizm işletmeciliği  4        
Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı 47     4  
Türk Müziği Anabilim Dalı 19        
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı          
*Sosyal Bilgiler Eğitimi  43   23    
*Türkçe Eğitimi 68     7  
Zootekni Anabilim Dalı 17        
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 22        
Toplam 1969 126 366 366 2827


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.