Tanıtım

Enstitümüz Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin birleşmesi sonucunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ismiyle 2020 yılında yeniden örgütlenmiştir. Lisansüstü eğitim Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte birkaç anabilim dalı ile başlamış, bugün 50 Anabilim Dalı  ve  17 Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi yapılmaktadır.  Tezli ve  tezsiz yüksek lisans program sayımız 76, doktora program sayımız 39 olmak üzere toplam 115 programımız  aktiftir. Bunların dışında İş Sağlığı ve Güvenliği, Sürdürülebilir  Tarım, Organik Tarım, Acil Tıp Hemşireliği ve Palyatif Bakım gibi disiplinler arası programlarımız da mevcuttur.

Enstitümüzde 2827 öğrenci lisansüstü eğitim görmektedir. Bunların 2461’i yüksek lisans, 366’sı ise doktora öğrencisidir. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 132’dir. Bunların  122’si yüksek lisans, 10’u ise doktora öğrencisidir.

Enstitümüzde eğitim-öğretim dili Türkçedir.  Uluslararası öğrencilerden B2 düzeyinde Türkçe konuşma becerisi istemekteyiz. Ancak öğretim üyelerimizin  önerisi ve öğrencilerin yabancı dil seviyesinin yeterli olması durumunda yabancı dilde de eğitim verilebilmektedir.

Programlara kabul koşullarımız tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans programlarında ilave olarak ALES, mezuniyet not ortalaması ve var ise yabancı dil puanı dikkate alınmaktadır. Doktora programlarında tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı  yanında en az 60 ALES ve 55 dil puanı aranmaktadır. Yüksek lisans programlarına  öğrenci alımlarında  ilgili anabilim dallarının talebi durumunda  bilim ve sözlü sınavlar da yapılabilmektedir. Doktora programları için bilim ve sözlü sınav zorunludur. Doktora yapmak isteyen öğrenciler çoğunlukla akademisyen adayı oldukları için bilim/mülakat sınavında  uzmanlık alan bilgisi,  araştırmaya yatkınlık, analiz-sentez yeteneği ve kendini ifade etme gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

Lisansüstü eğitime öğrenci alımlarımız güz ve bahar yarıyıllarında olup, en az bir ay kadar öncesinde ulusal düzeyde yapılan ilanlarla duyurulmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisans veya lisansüstü eğitim-öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylarına tavsiyemiz; tercih yapmadan önce ilgili bölüm veya anabilim dalının akademik kadrosu, laboratuvar, araştırma ve uygulama alanları ile kütüphane gibi imkanlarını araştırmalarıdır.  Bir eğitim-öğretim kurumu olarak bu imkanlara fazlasıyla sahibiz ve hem ulusal hem de uluslararası öğrencileri üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğrenim görmeye davet ediyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.