Misyon ve Vizyon

MİSYON

Günümüzde değişen toplum gereksinimlerine paralel olarak lisansüstü eğitim büyük önemi kazanmıştır. Zira lisansüstü eğitim yapmış bireyler, gerek üniversitelerde gerekse üniversite dışındaki kuruluşlarda araştırma geliştirme faaliyetleri içinde yer almakta ve hizmet sektöründe kendilerine daha fazla yer bulabilmektedirler. Bu paradigmadan hareketle enstitümüz, bünyesindeki anabilim dallarında görev yapan  nitelikli öğretim üyeleri ile; çağdaş bilimsel ilkeler ışığında bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip eden, ar-ge projeleri yürütebilen ve disiplinler arası iş birliği sağlayabilen bireyler yetiştirme çabası içindedir. Bu çerçevede Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, öğrencilerinin araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında yetişmesini sağlamaya çalışarak sağlık, sosyal, fen ve eğitim bilimlerinde yürüttüğü programlarla bilim, kültür, sanat  ve teknolojinin gelişmesine öncülük etmektedir.

VİZYON

Enstitümüzün temel vizyonu, verdiği eğitim-öğretim  ile yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli  ve nitelikli araştırmalarla  tercih edilebilen, değişimi yakalamaya çalışan değil, ona öncülük eden bir kurum olabilmektir. Bu bağlamda yürütülen lisansüstü eğitim programlarıyla, sağlık, sosyal, fen ve eğitim bilimlerinde, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş, topluma liderlik yapabilen nitelikli, kültürlü ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu anlayış çerçevesinde Enstitümüz, kamu ve özel sektöre, sanayi ve üretim merkezlerine bilim insanları yetiştirecek; nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirecek, disiplinler arası çalışma ve araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesini sağlayacak çalışmaları arttırarak  sürdürme kararlılığındadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası A Blok 1. Kat Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi -TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.